Fakturácia

K čomu je dobrá Fakturácia?

 1. Nikdy nezabudnite vyúčtovať Váš čas

  Sledujte, či bol Váš účet už preplatený. S modulom Fakturácia už nezabudnete na dátum splatnosti

 2. Sledujte všetky náklady

  Ľahko zaznamenávajte náklady spojené s vykonávaním činnosti a následne ich vyfakturujte Vášmu klientovi

Jednoducho sledujte vyfakturovaný a nevyfakturovaný čas

 1. Nastavte si svoju hodinovú sadzbu

  Vaše hodinové sadzby môžete kombinovať podľa ľúbosti, pre určitý tím, klienta alebo projekt

 2. Premeňte Váš čas na peniaze

  Vytvorili ste veľa časových záznamov? Vytvorte z nich přehľadný účet, ktorý následne zašlete klientovi

Funkcie

Individuálne vyúčtovanie

Premeňte zaznamenaný čas v module Sledovanie času na peniaze v module Fakturácia.

Rýchlo vložte časové záznamy do účtov, ktoré je možné podľa potreby upraviť a zoskupiť

Nahrajte svoje logo s podpisom a jednoducho odošlite faktúru klientovi e-mailom

Vyúčtujte klientom tiež ďalšie výdaje spojené so zadaným projektom

Premeňte zaznamenaný čas v module Sledovanie času na peniaze v module Fakturácia.

Podrobný prehľad Vašich účtov

Pripravte detailný cenník pre ocenenie zaznamenaného času.
Pripravte detailný cenník pre ocenenie zaznamenaného času.

Majte prehľad o nevyúčtovaných položkách, na ktoré sa ešte budete musieť bližšie pozrieť.

Zobrazte účty jednotlivých klientov alebo iba tie zatiaľ neschválené

Vašu efektivitu určíte pomocou grafu na porovnanie (ne)vyfakturovaného času.

Detailný sadzobník

Prispôsobte si vaše vyúčtovanie.

Priraďte hodinovú sadzbu k Vašim klientom, projektom alebo užívateľom

Zmenila sa cena? Nevadí, aktualizujte cenu jedného alebo všetkých záznamov

Jednoducho vyúčtujte svojmu klientovi extra výdaje spojené s vykonávaním činnosti

Prispôsobte si vaše vyúčtovanie.

neztráťte ani cent

Prehľad modulu Fakturácia