Ochrana osobních údajů

Všechna data aplikace jsou uložena v datových centrech Amazonu, kde jsou důkladně zabezpečena. Jsme si tím jisti, protože naše data uchováváme stejně a v těch samých datových centrech. Neustále děláme všechno, co je v našich silách, abychom chránili Vaše data. Nikdy bychom neriskovali zneužití nebo ztrátu Vašich dat nebo ztrátu naší pověsti.

Vymezení pojmů

 1. Pojmy "primaTime", "Uživatel", "Smluvní strany", "Podmínky", "Služba" mají stejný význam, který definují Podmínky služby.
 2. Licenční smlouva se považuje za uzavřenou odsouhlasením všeobecných podmínek zveřejněných na https://primatime.com/cs/terms-of-service Uživatelem.
 3. V rámci tohoto právního vztahu bude primaTime správcem osobních údajů Uživatele za účelem realizace smluvního vztahu a pro marketingové účely podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”).

Co o Vás víme?

 1. Aplikace ukládá v zabezpečené databázi Vaše jméno a příjmení, e-mail, telefon, fakturační informace a další informace, které jste zadali v průběhu tvorby účtu a / nebo vyplnili v nastavení Vašeho účtu.
 2. Aplikace uchovává Vaši IP adresu a zasílá Vám cookies, což využíváme pro váš rychlejší pohyb po stránkách i aplikaci a nemusíme se ptát na heslo, kdykoliv chcete přejít na jinou stránku.
 3. V databázích jsou uloženy informace a všechna data aplikace, která sami zadáte.
 4. Všechny informace nepovažujeme z jejich povahy za tzv. citlivé údaje týkající se fyzických osob. Přesto je chráníme tak, jako by jimi byly, v souladu s přísnou ochranou osobních dat v rámci Evropské unie a České republiky, která klade soukromí osoby na přední místo.

Je to pro nás velká zodpovědnost - Jak ji ctíme?

 1. Vaše data jsou u nás v bezpečí. Neprodáme, nepůjčíme, nepronajmeme, nedáme je ani je nenecháme nikým zneužít.
 2. Záznamy Vaší aplikace jsou přístupné jen Vám a lidem, které pověříte. Ani my nepřistupujeme k datům vaší aplikace, vše je řešeno automaticky.
 3. Můžete kdykoliv vyexportovat a zazálohovat všechna Vaše data z aplikace a zjistit, co máme o Vás uloženo.
 4. Neradi to přiznáváme, ale můžete se rozhodnout od nás odejít a zavřít svůj účet. V tom případě smažeme veškerá Vaše data. Budete mít pochopitelně možnost si je vzít s sebou.
 5. Údaje Vámi poskytnuté mohou být využity k marketingovým účelům, tj. k šíření obchodních sdělení o vlastní službě . Uživatel svoje osobní údaje poskytuje dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním. Souhlas se uděluje po dobu trvání smluvního svazku a lze jej kdykoliv odvolat.
 6. Seznam subdodavatelů je dostupný na https://primatime.com/cs/data-processors
 7. primaTime není oprávněn zpracovávat osobní údaje nad rámec anebo v rozporu těmito podmínkami bez přímého souhlasu uživatele. Tento souhlas může být poskytnut libovolnou formou komunikace (email, telefon, potvrzením formuláře v aplikaci a jiné) s provozovatelem primaTime.
 8. Na základě článku 22 GDPR nedochází ze strany k automatickému individuálnímu rozhodování.
 9. Pokud bychom se dostali do situace, kdy nám zákonná povinnost ukládá zpřístupnění dat orgánům činným v trestním nebo jiném řízení, nejprve důkladně prošetříme celou situaci, jestli skutečně tuto povinnost máme. Orgány žádných států nám nemohou nařídit tento krok, jedině prostřednictvím orgánů České republiky. Ty se ve svých rozhodnutích řídí právem České republiky a směrnicemi Evropské unie, které ve veliké míře chrání osobní údaje jednotlivce.
 10. Všechna data aplikace jsou uchovávána a zálohována v datových centrech společnosti Amazon. Podmínkami užití služby je výslovně zakázáno využívat k jakýmkoliv nelegálním aktivitám.

Proč ukládáme Vaše data?

 1. Pomáhá to aplikaci fungovat lépe. Může se o Vás něco naučit, poskytovat Vám informace, které Vás zajímají a které potřebujete, může Vám nabídnout data v kontextu jiných záznamů a více Vám pomáhat.
 2. Ke komunikaci s Vámi. Jsme schopni rychle reagovat na vaše dotazy, vyjasnit všechny nejasnosti, sdělit Vám informace o nových funkcích i jejich změnách a poděkovat Vám za to, že používáte.

Práva uživatele

 1. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem účelům uvedeným výše, na jejich opravu a právo na jejich výmaz.
 2. Požádáte-li o informace o rozsahu nebo způsobu zpracování svých osobních údajů, předáme Vám tuto informaci co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
 3. Máte právo na poskytnutí informací o zpracovávání osobních údajů. V případě opakované neopodstatněné žádosti máme právo Vám účtovat přiměřený administrativní poplatek za náklady spojené s vyhověním Vaší žádosti.

Deaktivace & smazání účtu

 1. Účet může vlastník účtu kdykoliv deaktivovat kliknutím na odkaz "Deaktivovat účet" v sekci nastavení webové aplikace služby. Za tento krok nese výhradní odpovědnost Uživatel. primaTime deaktivuje účet a vymaže všechna Uživatelská data spojená se Službou 90 dní po deaktivaci účtu.
 2. PrimaTime si vyhrazuje právo smazat jakýkoli Uživatelský účet a jeho data, pokud po dobu 90 dnů není na účtu alespoň jedno placené předplatné. Důvodem je ochrana soukromí uživatelů a zachování integrity služby primaTime tím, že po zrušení účtu nejsou data na serverech primaTime uchovávána po neomezenou dobu. Je důležité, aby si Uživatelé před deaktivací účtu svá data zálohovali. Po uplynutí 90denní lhůty budou data výše zmíněných Uživatelů trvale vymazána a nebude možné je obnovit.
 3. Porušení jakékoli části smluvních podmínek ze strany Uživatele může být důvodem k okamžité deaktivaci účtu Uživatele a odstranění všech dat s ním spojených.
 4. Po deatkivaci účtu stále uchováváme následující údaje: - Korespondence a online rozhovory, které Uživatel vedl při řešení svých dotazů na e-mailovou podporu nebo jiné online chatovací nástroje (například Intercom, Facebook Messenger, Twitter, ...). - Dokončené dotazníky

Používání cookies

Aplikace primaTime využívá tzv. cookies, umožňuje nám to udělat Vaši práci se systémem pohodlnější a příjemnější, zjišťovat, které části systému jak využíváte a vylepšovat tak aplikaci, aby byla pro Vás co nejvíce použitelná a užitečná. Používáním aplikace souhlasíte s využíváním cookies. Protože aplikace jako většina ostatních k rozumnému běhu cookies potřebuje, pokud tedy nyní nebo kdykoliv později budete chtít tento souhlas odvolat, přestaňte aplikaci používat a deaktivujte svůj účet.

primatime.com s.r.o.
© 2023
Využívejte svůj čas jako profesionál