Spracovatelia údajov

Spoločnosť Amazon Web Services, Inc. (AWS)

Pre bežiace prostredie primaTime (databázy, služby, zálohovanie a infraštruktúra, protokoly). Údaje sa ukladajú v USA a EÚ. O tom, kde sa údaje ukladajú, rozhoduje spoločnosť AWS na základe rýchlosti pripojenia k jednotlivým serverom.

Intercom

Aplikácia sa používa na poskytovanie podpory. Všetky údaje sú uložené v USA.

FastSpring

Aplikácia sa používa na správu predplatného. Všetky údaje sú uložené v USA.

Google

Na používanie služby Google Analytics.

primatime.com s.r.o.
© 2023
Využívajte svoj čas jako profesionál