Vývojári a rozhrania API

PrimaTime ponúka RESTful API, ktoré umožňuje jednoduchú a efektívnu integráciu s externými aplikáciami, ako sú fakturačné systémy, systémy na riadenie projektov a dochádzky, iné aplikácie ERP atď.

Ako komunikovať s rozhraním API?

API poskytuje prístup ku všetkým zdrojom používaným v aplikácii primaTime. Na komunikáciu vo formáte JSON alebo XML sa používa štandardný protokol http/https. API je hlavným a jediným rozhraním na prístup k údajom; používa sa aj na komunikáciu našich webových aplikácií a mobilných aplikácií na platformách Android a iOS. Môžete tiež plne pripojiť ľubovoľnú svoju aplikáciu alebo aplikácie tretích strán.

Pomocou API môžete exportovať alebo importovať údaje do iných aplikácií. Môžete teda napríklad exportovať zoznam projektov a úloh z vlastného systému na riadenie projektov, importovať zoznam do PrimaTime, aby ste na ňom mohli sledovať svoj čas, a potom exportovať údaje do iného fakturačného systému.

Na čo môže byť API dobré?

Rozhranie API možno použiť na pripojenie k akémukoľvek inému webovému alebo mobilnému softvéru na akejkoľvek platforme. Typickým prípadom použitia môže byť:

  • Obojsmerná synchronizácia projektov, úloh, činností a cien so zložitejšími aplikáciami na riadenie projektov.
  • Obojsmerná synchronizácia databáz zákazníkov, projektov a cien s podnikovými systémami ERP alebo fakturačnými programami.
  • Exportovať časové záznamy z dochádzky alebo sledovania času do iných aplikácií na ďalšie spracovanie.
  • Export údajov do nástrojov na zobrazovanie údajov, ovládacích panelov a analytických a štatistických aplikácií.
  • Rozhranie s hardvérovými zariadeniami, ktoré generujú časové záznamy.
  • Prezentácia údajov na intranetových portáloch
  • Vlastná aplikácia na sledovanie času pre vaše špecifické potreby a ukladanie údajov v systéme primaTime.

Vašej predstavivosti sa medze nekladú.

Ako môžem začať používať API?

Ak máte záujem prepojiť svoje systémy s primaTime, mali by ste nám najprv písať e-mail o povolenie používať zdroje API. Priradíme vám jedinečný kľúč API, ktorý budete potrebovať na prihlásenie do API s vašimi údajmi.

Tu je kompletná dokumentácia API (len v angličtine), kde nájdete popis komunikácie, podrobnosti o overovaní a protokolovaní, podrobný popis všetkých zdrojov a ich položiek a ďalšie užitočné informácie pre komunikáciu s primaTime.

Dokumentácia je priebežne aktualizovaná a dopĺňaná o nové zdroje podľa vývoja programu primaTime. Ak vám niečo nie je jasné, neváhajte nás kontaktovať na adrese support@primatime.com.

primatime.com s.r.o.
© 2023
Využívajte svoj čas jako profesionál