Vyvojáři & API

primaTime nabízí rozhraní RESTful API, které umožňuje jednoduchou a efektivní integraci s externími aplikacemi, jako jsou fakturační systémy, systémy pro řízení projektů a docházky, jiné aplikace ERP atd.

Jak komunikovat s rozhraním API?

Rozhraní API poskytuje přístup ke všem prostředkům používaným v aplikaci primaTime. Pro komunikaci ve formátu JSON nebo XML se používá standardní protokol http/https. Rozhraní API je hlavním a jediným rozhraním pro přístup k datům; ke komunikaci jej používají také naše webové aplikace a mobilní aplikace na platformách Android a iOS. Můžete také plně propojit libovolnou svou aplikaci nebo aplikaci třetích stran.

Pomocí rozhraní API můžete exportovat nebo importovat data do jiných aplikací. Je tedy možné například exportovat seznam vašich projektů a úkolů z vašeho vlastního systému pro správu projektů, importovat seznam do primaTime, abyste na něm mohli sledovat svůj čas, a poté exportovat data do jiného fakturačního systému.

K čemu může být rozhraní API dobré?

Rozhraní API lze použít k propojení s jakýmkoli jiným webovým nebo mobilním softwarem na jakékoli platformě. Typické použití může být například:

  • Obousměrná synchronizace projektů, úkolů, činností a cen s komplexnějšími aplikacemi pro řízení projektů.
  • Obousměrná synchronizace databáze zákazníků, projektů a cen s podnikovými systémy ERP nebo fakturačními programy.
  • Export časových záznamů z docházky nebo sledování času do jiných aplikací pro další zpracování.
  • Export dat do nástrojů pro zobrazování dat, ovládacích panelů a analytických a statistických aplikací.
  • Propojení s hardwarovými zařízeními, která generují časové záznamy.
  • Prezentace dat na intranetových portálech
  • Vlastní aplikace pro sledování času podle vašich specifických potřeb a ukládání dat v systému primaTime.

Vaší fantazii se meze nekladou.

Jak začít používat rozhraní API?

Pokud máte zájem propojit své systémy s primaTime, měli byste nás nejprve e-mailem požádat o povolení používat zdroje API. Přidělíme vám jedinečný API klíč, který budete potřebovat pro přihlášení do API rozhraní s vašimi daty.

Zde je kompletní dokumentace API (pouze v angličtině), kde najdete popis komunikace, podrobnosti o ověřování a protokolování, podrobný popis všech zdrojů a jejich položek a další užitečné informace pro komunikaci s primaTime.

Dokumentace je průběžně aktualizována a doplňována o nové zdroje tak, jak se primaTime vyvíjí. Pokud vám něco není jasné, neváhejte nás kontaktovat na adrese support@primatime.com.

primatime.com s.r.o.
© 2023
Využívejte svůj čas jako profesionál